FAQ – Vanliga frågor och svar

Mer information om Smartzine tidningsproduktion


Varför är det första numret dyrare?

Det första numret tar längre tid att göra då vi tar fram en unik design för det. Vi tar fram en grafisk profil för tidningen, typografimallar etc. som vi kan använda för eventuella efterföljande nummer. Därför har de efterföljande numren lägre pris eftersom dessa helt enkelt går fortare att göra.

Om ni är intresserade av att beställa en periodiskt återkommande tidning som kommer ut varannan månad eller oftare och gör en samtidig beställning av minst 6 nummer finns det möjlighet att få ett specialpris för detta. Hör i så fall av er så lämnar vi en offert på detta.

Vi vill gärna ha en tidning med fler sidor, kan vi få detta också till ett fast pris?

Ja, det går bra. Priserna här på webbsidan är prisexempel på några av de vanligaste förekommande beställningarna, tidningsproduktion av 16- och 32-sidiga tidningar på upplagor mellan 1000 och 3000 exemplar. Kontakta oss så lämnar vi gärna pris på andra upplagor eller antal sidor.

Om vi skulle vilja komma på ett möte och diskutera lite, kostar det något?

Nej, initialmöten här hos oss är alltid kostnadsfria. Ni är så välkomna att komma hit på ett möte för att diskutera er tidning och fråga oss om råd. Men slå gärna en signal innan så att vi hinner sätta på kaffet… Om ni vill att vi ska komma till er går det också bra så länge det är i Storgöteborg med närmaste omgivning. Naturligtvis går det även bra med distansmöten via telefon eller Skype etc.

Kan vi ha annonser i tidningen?

Självklart, annonser är ett ypperligt sätt att finansiera tidningsproduktionen. I en mindre tidning kan två till tre helsidesannonser finansiera hela tidningen. En annan typ av annons som är populär är att sätta ett “svep” runt tidningen. Då får annonsören en 4-sidig folder fasthäftad utanpå tidningen. Mycket stort uppmärksamhetsvärde för annonsören!

Exempel:

Ett annonssvep kan finansiera hela tidningsproduktionen. Smartzine - tidningsproduktion till bra och fast pris.

Ett annonssvep kan finansiera hela tidningsproduktionen.

Hur vill ni ha texterna levererade?

Texter tar vi emot i filformat från de vanligaste ordbehandlingsprogrammen som Word, OpenOffice eller motsvarande. Texten bör inte vara formaterad på något annat sätt än med en radbrytning vid nytt stycke eller rubrik. Texten ska vara flödande i styckena, alltså inga manuella avstavningar eller ”enter-slag” i stycket.

Hur vill ni ha bilderna levererade?

Bilderna ska vara högupplösta. Bilder anpassade för webbsidor duger rent tekniskt mycket sällan. Ni måste ha upphovsrätt eller användningsrätt av bilderna. Bilderna kan gärna levereras i jpg-format, men de får inte vara för hårt komprimerade. Kameran bör ha varit inställd på jpg med högsta kvalitet, dessutom bör filen inte ha sparats om för många gånger.

Rent generellt kan man säga att om bilden är skarp och fin och har tagits med en bra digitalkamera eller mobil med minst 6 megapixlar så duger bilden för tryck, en sådan jpg-bild brukar vara på cirka 2 megabyte eller större. Bilder i formaten tiff och psd fungerar också bra att skicka, dock är filerna betydligt större. Bilder i gif- och png-format duger inte, ej heller bilder inbäddade i Word- eller Powerpoint-filer.

Vi tycker inte att vårt text- och bildmaterial håller måttet riktigt. Kan ni hjälpa till med att ta fram själva innehållet i tidningen också?

Inga problem! Xtrovert Media har tillgång till skickliga journalister/copywriters, fotografer och illustratörer. Dock ingår inte detta i det fasta priset, men vi lämnar gärna en offert på att ta fram innehållet i tidningen.

Hur ska vi skicka filerna?

Det går bra på flera sätt, det beror lite på hur materialet ser ut, men vi kommer överens om ett arbetsflöde efter de första kontakterna. Men det går bra både att skicka via ftp, Sprend, Dropbox och liknande tjänster samt att maila.

Men om jag redan har en föreningstidning med en egen layout, vad kostar det då?

Ofta kanske det är en god idé att göra en översyn och redesign av tidningen och låta oss se över helheten, speciellt om det tidigare kanske varit någon eldsjäl inom föreningen som gjort tidningen. Men om ni har professionellt framtagna mallar och kan leverera öppna prepresspackade InDesign-dokument med länkade grafiska element, loggor, fonter etc., så är det priset för efterkommande nummer som gäller.

Kanske 30 000–35 000 kronor kan vara lite för ett större företag, men för oss som är en liten ideell förening är det faktiskt ganska mycket pengar, kan man göra något på priset?

Om ni vill ha annonser i tidningen är det inga problem för oss. Om man höjer den grafiska standarden på en tidning så innebär det ganska ofta att man dessutom kan motivera ett högre pris för sina annonser från eventuella sponsorer, leverantörer eller liknande.

Det är inte alls orimligt att 2–3 helsidesannonser kan finansiera hela tidningen.

Kan ni hjälpa oss med annonsmaterial åt våra annonsörer?

Vi hjälper gärna till med att ta fram annonsmaterial – layout, copywriting, foto, illustrationer, sättning och prepress m.m. Dock ingår det inte i det fasta priset för Smartzine tidningsproduktion, i så fall lämnar vi gärna en offert på att ta fram annonsmaterialet.

Producerar vi era annonsörers annonser och ni sålt in uppdragen åt oss utgår även en “kickback” till er på de uppdragen.

Kan ni hjälpa oss att sälja annonser för att finansiera tidningen?

Fullservicebyrån Xtrovert Media kan hjälpa er med det mesta, men tyvärr arbetar vi inte med annonsförsäljning. Dock kan vi hjälpa er att ta fram säljstöd för er annonsförsäljning.

Får man göra en renodlad annonstidning?

Vi kan göra renodlade annonstidningar också, men då vill vi gärna lämna en offert på detta eftersom det inkommande materialet kan se ut på så många olika sätt. Men rent principiellt, får vi in annonserna som färdiga tryck-pdf:er så är det oftast inga hinder mot att göra en annnonstidning i Smartzine-konceptet.

Tar ni emot vilket innehåll som helst?

Vi producerar inte tidningar som kan verka stötande eller diskriminerande, Xtrovert Media håller en jämn och hög kvalitet på producerat material. Vårt arbete ska vara i enlighet med god marknadsföringssed. Läs om våra policies här.

Kan ni hjälpa till med adressering och utskick av tidningarna också?

Ja, vi och vårt tryckeri kan hjälpa till med adressering, variabeldata, inlämning till PostNord m.m. Om ni skickar oss kontaktuppgifterna i exempelvis Excel-format eller något databasformat så löser vi detta. Vi kan även hjälpa till med separat inplastning av tidningarna om ni så önskar. Begär i så fall en offert på detta.

Vi undrar om ni kan göra tidningar på andra språk också?

Om ni menar om vi kan hjälpa till med översättning så kan vi det. Vi samarbetar med översättningsbyråer och lämnar gärna en offert på översättning till valfritt språk.

Menar ni att ni levererar en utländsk text som vi ska sätta och typografera är det inga problem heller. Om det är något av de skandinaviska språken eller engelska som ska sättas och typograferas så ingår det i priset för Smartzine-konceptet. Om det är något annat språk så blir det något högre pris eftersom det tar lite längre tid med korrekt typografering.

Vi kan även göra tidningar med icke-latinska tecken som kyrilliska, arabiska, persiska m.m., dock måste vi även här lämna en separat offert eftersom arbetet tar lite längre tid.

Vi vill gärna ha era InDesign-mallar så att vi själva kan fortsätta med tidningen efter det första numret. Går det bra?

Nej, inte utan tilläggsdebitering. Vi äger verktygen och mallarna vi tagit fram för att producera tidningen. Dock får ni naturligtvis rätt till digitala versioner av tidningen i pdf-format, så att ni till exempel kan distribuera via mail eller er webbsida. Ni får även tryck-pdf:er så att ni själva kan trycka fler exemplar senare av tidningen om ni så önskar.

Vi har en broschyr, en företagspresentation som vi skulle vilja ha gjord, kan man få det till samma pris som en Smartzine-tidning?

Inga problem! Det fixar vi! Dock gäller samma sak som för konceptet med Smartzine tidningsproduktion att det fasta priset gäller layout, original/prepress, bildbehandling, tryck etc. Ni levererar text- och bildmaterial samt logotyper m.m. Vill ni även ha hjälp med budskap och innehåll så lämnar vi en offert på detta.


Se prisexempel!