Våra policies

Integritetspolicy


INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy omfattar företaget Xtrovert Media. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Xtrovert Media, Västergatan 29, 413 13 Göteborg; telefon: 031-82 51 51. Bengt Karlsson är kontaktperson angående personuppgifter.

GDPR – POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Xtrovert Media värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Xtrovert Media kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis offentliga handlingar, underleverantörer, Skatteverket etc. Vi kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Xtrovert Media. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Antalet personer som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation eller underleverantörer annat än då de ska utföra tjänster för Xtrovert Medias räkning. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Xtrovert Media.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Xtrovert Media för bland annat följande ändamål:
• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• hantera och administrera ev. reklamationer,
• använda för att kontakta dig,
• erbjuda användarbehörighet som t.ex. inloggningsuppgifter till webbsidor,
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• arbetsgivarskyldigheter (löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter, avtal och intyg etc.),
• hantera och administrera arbetsansökningar,
• använda för kundundersökningar,
• använda för att erbjuda nya avtal/tjänster/produkter.

Xtrovert Media sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller enligt gällande lagar som t.ex. arkivlagen och bokföringslagen. Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Xtrovert Medias webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Om cookies

Xtrovert Medias webbsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras. Om du inte vill ha några cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Mer information om cookies kan du få via Post- och telestyrelsen.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Xtrovert Media gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.xtrovertmedia.se/gdpr. Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25/5 2018.