Rapport/tidning: Hur väl fungerar hörselhabiliteringen i regionerna?

Grafisk formgivning, Illustrationer & infografik, Informationsproduktion, Tidningsproduktion, Trycksaker 4 mars, 2022

Lägesrapport: Hörselhabilitering/familjeintervention – finns det en samsyn i regionerna?

I 17 år har vi på Xtrovert Media nu arbetat tillsammans med Barnplantorna. Genom åren är det många projekt som genomförts och mycket som har producerats. Det har varit tidningsproduktion, filmproduktion, webbsidor, broschyrer, mässmaterial, profilreklam, konferenser och event etc. Listan är lång!

Vårt senaste uppdrag för Barnplantorna var att utforma en 32-sidig lägesrapport avseende hur hörselhabiliteringen fungerar ute i Sveriges regioner. Rapporten baseras på frågeenkäter som skickats ut till Sveriges regioner. Underlaget har sedan sammanställts i fakta som redovisas region för region.

Rapporten är ett viktigt dokument då det ännu inte finns några nationella riktlinjer i Sverige. Som Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna, säger: “Förhoppningsvis kan denna rapport vara ett steg fram emot nationella och uppdaterade riktlinjer för hörselhabilitering för barn och ungdomar, vilket skulle kunna bidra till en mer jämlik och evidensbaserad hörselvård. Barns utveckling ska inte och får inte vara avhängigt bostadsort eller starka föräldrar.”

Rapporter, avhandlingar, årsredovisningar och informationsproduktion

Vi på Xtrovert Media har stor erfarenhet att ta fram informationsmaterial – det kan vara allt från finansiella årsredovisningar till projektrapporter. Genom åren har vi arbetat med detta för en mängd olika företag, myndigheter och organisationer. Det har varit uppdrag och projekt för kunder som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Volvo IT etc. samt för flera olika utbildningsgivare, högskolor och universitet och till sjukvården i Sverige.

Vi gillar helt enkelt diagram, tabeller och infografik! Diagram som är snygga och dessutom anpassade till din grafiska profil.

Denna rapport gjordes i ett klassiskt tidningsformat och den optimerades för att rymmas på 32 sidor vilket är ett kostnadseffektivt och trycktekniskt lämpligt omfång. Vårt tidningskoncept Smartzine är mycket väl lämpat för denna typ av rapporter.

Intresserad av hörselrapporten?

Du kan läsa mer om rapporten på Barnplantornas webbsida samt ladda ned rapporten här.

Vill du ha en egen tryckt rapport/tidning kan du kontakta Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande på Barnplantorna – Riksorganisation för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat, via e-post ordforande@barnplantorna.se.

Ladda ned lägesrapporten!
Läs mer om lägesrapporten!
Läs mer om Smartzine!
LÄGESRAPPORT: Hörselhabilitering/familjeintervention – finns det en samsyn i regionerna?

Följ oss på sociala media, länkar nedan:

Artikel: Hur ska vi h… 10 februari, 2022 Forskning visar på många fördelar med pappersbaserad läsning av t.ex. böcker och tidningar. Vepa till Klimatalliansen. Vepa till Klimatallia… 29 mars, 2022