Smartzine – tidningsproduktion till fast pris

Prisexempel

Första numret inkl.
framtagande av tidningsdesign

16-sidig tidning i 1 000 exemplar

• Professionell layout med unik design.
• Sättning och typografering av er levererade text.
• Bildbehandling och enklare retusch av era bilder (cirka 20 st.).
• Sättning av era bilder.
• Sättning av era färdiga ev. annonser i tidningen
• Projektstyrning och produktionsledning.
• Grundläggande korrekturläsning (stavning och grammatik) samt rättning.
• Ett möte hos oss eller möte hos er (i Storgöteborg).
• Två korrekturomgångar (en över layouten och en slutlig) med justeringar.
• Original och prepress.
• Tryckerikontakter, leverans av tryckfiler till tryckeriet samt leverans av pdf:er till er.
• Offsettryck av 1000 stycken tidningar i fyrfärg på 150 g/m² silk- eller gloss-papper

Pris: 34 990 SEK exkl. moms

Efterkommande nummer
(nr. 2–4)

16-sidig tidning i 1 000 exemplar

• Professionell layout med samma grafiska profil som det tidigare framtagna förstanumret.
• Sättning och typografering av er levererade text.
• Bildbehandling och enklare retusch av era bilder (cirka 20 st.).
• Sättning av era bilder.
• Sättning av era färdiga ev. annonser i tidningen
• Projektstyrning och produktionsledning.
• Grundläggande korrekturläsning (stavning och grammatik) samt rättning.
• En slutlig korrekturomgång med justeringar.
• Original och prepress.
• Tryckerikontakter, leverans av tryckfiler till tryckeriet samt leverans av pdf:er till er.
• Offsettryck av 1000 stycken tidningar i fyrfärg på 150 g/m² silk- eller gloss-papper

Pris: 29 990 SEK exkl. moms

(Fler än fyra nummer per år ger lägre pris.)

FAQ – frågor och svar