Smartzine – tidningsproduktion till fast pris

Prisexempel

16-sidig tidning

Första numret inkl.
framtagande av tidningsdesign

16-sidig tidning i 1 000 alt. 3 000 exemplar

• Professionell layout med unik design.
• Sättning och typografering av er levererade text.
• Bildbehandling och enklare retusch av era bilder (cirka 20 st.).
• Sättning av era bilder.
• Sättning av era färdiga ev. annonser i tidningen
• Projektstyrning och produktionsledning.
• Grundläggande korrekturläsning (stavning och grammatik) samt rättning.
• Ett möte hos oss eller möte hos er (i Storgöteborg) alt. distansmöte.
• Två korrekturomgångar (en över layouten och en slutlig) med justeringar.
• Original och prepress.
• Tryckerikontakter, leverans av tryckfiler till tryckeriet samt leverans av pdf:er till er.
• Offsettryck av 1 000 alt. 3 000 stycken tidningar i fyrfärg på 150 g/m² silk- eller gloss-papper

Pris för 1 000 st. tidningar: 34 950 SEK
Pris för 3 000 st. tidningar: 39 950 SEK

(Alla priser exkl. moms)

Efterkommande nummer
(nr. 2–4)

16-sidig tidning i 1 000 alt. 3 000 exemplar

• Professionell layout med samma grafiska profil som det tidigare framtagna förstanumret.
• Sättning och typografering av er levererade text.
• Bildbehandling och enklare retusch av era bilder (cirka 20 st.).
• Sättning av era bilder.
• Sättning av era färdiga ev. annonser i tidningen
• Projektstyrning och produktionsledning.
• Grundläggande korrekturläsning (stavning och grammatik) samt rättning.
• En slutlig korrekturomgång med justeringar.
• Original och prepress.
• Tryckerikontakter, leverans av tryckfiler till tryckeriet samt leverans av pdf:er till er.
• Offsettryck av 1 000 alt. 3 000 stycken tidningar i fyrfärg på 150 g/m² silk- eller gloss-papper

Pris för 1 000 st. tidningar: 29 950 SEK
Pris för 3 000 st. tidningar: 34 950 SEK

Fler än fyra nummer per år ger lägre pris, begär offert.

(Alla priser exkl. moms)

FAQ – frågor och svar

32-sidig tidning

Första numret inkl.
framtagande av tidningsdesign

32-sidig tidning i 1 000 alt. 3 000 exemplar

• Professionell layout med unik design.
• Sättning och typografering av er levererade text.
• Bildbehandling och enklare retusch av era bilder (cirka 40 st.).
• Sättning av era bilder.
• Sättning av era färdiga ev. annonser i tidningen
• Projektstyrning och produktionsledning.
• Grundläggande korrekturläsning (stavning och grammatik) samt rättning.
• Ett möte hos oss eller möte hos er (i Storgöteborg) alt. distansmöte.
• Två korrekturomgångar (en över layouten och en slutlig) med justeringar.
• Original och prepress.
• Tryckerikontakter, leverans av tryckfiler till tryckeriet samt leverans av pdf:er till er.
• Offsettryck av 1 000 alt. 3 000 stycken tidningar i fyrfärg på 150 g/m² silk- eller gloss-papper

Pris för 1 000 st. tidningar: 51 900 SEK
Pris för 3 000 st. tidningar: 60 900 SEK

(Alla priser exkl. moms)

Efterkommande nummer
(nr. 2–4)

32-sidig tidning i 1 000 alt. 3 000 exemplar

• Professionell layout med samma grafiska profil som det tidigare framtagna förstanumret.
• Sättning och typografering av er levererade text.
• Bildbehandling och enklare retusch av era bilder (cirka 40 st.).
• Sättning av era bilder.
• Sättning av era färdiga ev. annonser i tidningen
• Projektstyrning och produktionsledning.
• Grundläggande korrekturläsning (stavning och grammatik) samt rättning.
• En slutlig korrekturomgång med justeringar.
• Original och prepress.
• Tryckerikontakter, leverans av tryckfiler till tryckeriet samt leverans av pdf:er till er.
• Offsettryck av 1 000 alt. 3 000 stycken tidningar i fyrfärg på 150 g/m² silk- eller gloss-papper

Pris för 1 000 st. tidningar: 44 900 SEK
Pris för 3 000 st. tidningar: 53 900 SEK

Fler än fyra nummer per år ger lägre pris, begär offert.

(Alla priser exkl. moms)

FAQ – frågor och svar