Våra tjänster

Allt från kreativt idéarbete till färdiga produkter

Vi kan göra det!

Grafisk design & profil

Det centrala i ett företags marknadsföring är den visuella kommunikationen. Vi hjälper er att ta fram eller vidareutveckla en tydlig grafisk profil som marknadsför ert företag eller varumärke…

Läs mer!
Grafisk produktion & trycksaker

Trycksaker utgör ofta basen i ett företags kommunikation. Vi hjälper er med att ta fram allt från enkla visitkort till påkostade broschyrer…

Läs mer!
Tidningsproduktion

Att använda tidningar inom sin marknadsföring och kundvård är en smart och effektivt metod att nå ut med sitt budskap. Det kan vara allt från enstaka kundtidningar till periodiska publikationer…

Läs mer!
Bilder & illustrationer

Vi tar fram bilder i alla dess former åt er. Det kan röra sig om allt från illustrationer till foton. Vi hittar de rätta bilderna, antingen via en bildleverantör eller fotograferar och illustrerar unikt material för er…

Läs mer!
Textproduktion & copywriting

Vi hjälper er att ta fram det rätta textinnehållet i er kommunikation. Allt från korta slagkraftiga copytexter till längre journalistiska artiklar…

Läs mer!
Webbproduktion & digital marknadsföring

Webbsidor, E-handel, sociala media, marknadsföring på Internet – vi hjälper dig med helheten för din digitala närvaro.

Läs mer!
Filmproduktion

Xtrovert Media producerar framförallt informationsfilmer men även andra typer av film. Vi står till tjänst med allt från manus och storyboard till regi, filmning, redigering och postproduktion…

Läs mer!
Mässor & event

Allt från enkel profilreklam som reklampennor, tryckta T-shirts, RollUps och affischer; till speciallösningar och planering av din monter eller ditt arrangemang, samt byggande av mässmontrar…

Läs mer!
Strategisk kommunikation & Content Marketing

Vi hjälper dig så att din kampanj når rätt målgrupp med rätt budskap via de rätta informationskanalerna samt projektleder ditt projekt…

Läs mer!