Strategi, taktik och planering

Strategisk kommunikation & projektledning


Vi hjälper dig så att din kampanj når rätt målgrupp med rätt budskap via de rätta informationskanalerna samt projektleder ditt projekt.

Behovet av analys av marknaden och strategisk kommunikation har bara ökat i informationssamhället. Konsumenterna får allt svårare att välja i det enorma utbudet.

Ett starkt varumärke skapar en kundlojalitet och förstärker relationerna till företagets samarbetspartners. Det är viktigt att förmedla en känsla såväl som ett budskap till målgruppen.

Vi hjälper er med kampanjplanering och marknadstaktik. Genom att noga planera hela kampanjen nås rätt målgrupp med rätt budskap via de rätta informationskanalerna.

Vi har lång erfarenhet av arbete i projektform och förstår vikten av att utvärdera varje projekt och analysera eventuella avvikelser. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra våra rutiner för kvalitetssäkring med projektplanering, ansvarsfördelning, tidplaner och dokumentation.