Strategi, taktik och planering

Strategisk kommunikation & projektledning

Nå rätt målgrupp på rätt sätt via de rätta kanalerna

Vi hjälper dig så att din kampanj når rätt målgrupp med rätt budskap via de rätta informationskanalerna samt projektleder ditt projekt.

Behovet av analys av marknaden och strategisk kommunikation har bara ökat i informationssamhället. Konsumenterna får allt svårare att välja i det enorma utbudet.

Ett starkt varumärke skapar en kundlojalitet och förstärker relationerna till företagets intressenter. Det är viktigt att förmedla en känsla såväl som ett budskap till målgruppen.

Vi hjälper er med kampanjplanering, marknadsanalyser och varumärkesstrategi. Genom att noga planera hela kampanjen nås rätt målgrupp med rätt budskap via de rätta informationskanalerna. Det gäller till exempel att noggrant hitta, förstå och analysera saker som er marknadsstorlek, tillväxt, trender, etableringshinder och värdeskapande parametrar för just er avsedda bransch.

Vi har lång erfarenhet av arbete i projektform och förstår vikten av att utvärdera varje projekt och analysera eventuella avvikelser. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra våra rutiner för kvalitetssäkring med projektplanering, ansvarsfördelning, tidplaner och dokumentation.

Sam Gharakhani - Xtrovert Media Reklambyrå
Sam Gharakhani

Strategisk kommunikatör (MSc Marketing & consumption, MBA Marketing & management)

Sams ansvarsområden är bland annat strategisk kommunikation, samt analytiskt arbete i form av marknadsanalyser och varumärkesstrategier. Han arbetar strategiskt och operativt med att upptäcka, förstå och lösa kunders problem.