A och O för ditt budskap

Textproduktion & copywriting


Vi hjälper er att ta fram det rätta textinnehållet i er kommunikation. Allt från korta slagkraftiga copytexter till längre journalistiska artiklar

Visst är paketeringen viktig i all mediaproduktion, reklam och marknadsföring – men glöm inte innehållet! Xtrovert Media hjälper er så att även era texter får det rätta målgruppsanpassade budskapet och innehållet. Vi korrekturläser och bearbetar samt målgruppsanpassar även befintliga texter samt kan hjälpa till med översättningar.

I vårt nätverk har vi kunniga skribenter, copywriters och översättare för det mesta inom textproduktion.

Vi kan erbjuda bland annat:
• Journalistiska texter och artiklar
• Copytexter
• Informationstexter
• Översättningar
• Renskrivning av manus
• Korrekturläsning
• Popularisering och anpassning