Effektiv kundvård samt marknadsföring

Tidningsproduktion


Att använda tidningar inom sin marknadsföring och kundvård är en smart och effektivt metod att nå ut med sitt budskap. Det kan vara allt från enstaka kundtidningar till periodiska publikationer.

Rent trycktekniskt är det inte så stor skillnad mellan en broschyr och en tidning, men en tidning med ett målgruppsanpassat innehåll får oftast betydligt fler läsare än en renodlad marknadsföringsbroschyr. Dessutom ger en kundtidning större förtroende än en vanlig reklambroschyr. De vanligaste målgrupperna för en företagstidning är oftast den egna personalen eller befintliga kunder, då i ett personal- eller kundvårdande syfte. Men en tidning är också perfekt att använda när man vill nå presumtiva kunder. För en intresseförening eller sportförening är också tidningen det ultimata verktyget för att kommunicera med sina medlemmar.

Vi är vana att producera tidningar för de flesta syften och målgrupper, oavsett om det är en tidning av mer informerande art eller en reklamtidning. Vi kan ta fram en tidning från idé till tryckt färdig produkt eller göra delar av produktionen. Vi kan ta fram en helt ny layout eller redesigna din befintliga tidning.

I vårt nätverk har vi tillgång till duktiga skribenter och journalister samt fotografer och illustratörer som hjälper dig att fylla tidningen med innehåll. Om du redan har innehållet så hjälper vi dig med layout, bildbehandling, sättning, prepress samt eventuellt tryck, efterbehandling och distribution.

Tag kontakt med oss för mer information eller en offert!


Smartzine – tidningsproduktion till fast pris

Tidningsproduktion till fast pris

Smartzine

Smartzine är ett tidningskoncept från reklambyrån Xtrovert Media som innebär layout, sättning, original samt tryck till fast och bra pris.

Att använda tidningar inom sin marknadsföring och kundvård är en smart och effektivt metod att nå ut med sitt budskap. Med Smartzine-konceptet kan du göra detta på ett kostnadseffektivt sätt då du har ett fast pris för tidningsproduktionen, vare sig det rör sig om enstaka tidningar eller periodiska publikationer.

Det kan vara tidningar som:
• kundtidningar,
• personaltidningar,
• medlemstidningar samt
• föreningstidningar.

Men konceptet kan även tillämpas på andra produktioner som företagspresentationer m.m.

Mer information och prisexempel kan du läsa om under fliken Smartzine.

Läs mer om Smartzine