Vikten av att ha en utarbetad grafisk profil

Grafisk formgivning, Logotyp 28 mars, 2017

Det talade ordet är ett starkt språk, men den visuella kommunikationen är minst lika stark. Färg och form finns överallt och ger oss tydliga signaler.

En gemensam grafisk profil stärker känslan av samhörighet och blir en viktig del av ett företags ansikte utåt. Det ska tydligt och snabbt framgå vem som är avsändaren. Grundtanken är att man som företag ska presentera sig på ett enhetligt och tilltalande sätt på allt material, så att mottagaren lätt ska kunna identifiera företaget genom valen av färger, bilder, typografi och layout. Det är viktigt att inte ge ett splittrat intryck. En tydlig grafisk profil marknadsför ett företag eller en organisation och gör att mottagaren vet var informationen kommer ifrån. Det ska alltså tydligt framgå vem som är avsändare på allt material såsom webbsida, flygblad, rapporter, visitkort, brev och profilkläder samt vid alla sammanhang som konferenser, mässor etc.

Grafisk manual

Den grafiska profilen presenteras i en grafisk manual som ska vara hjärtat för all grafisk produktion och marknadsföring. Beroende på företagets storlek och behov kan den naturligtvis göras olika omfattande, men det grundläggande i en grafisk profil bör alla företag se till att ha nedtecknat i en grafisk manual. Det grundläggande är åtminstone saker som en presentation av logotypen, hur den får och inte får användas, placering av logotypen för olika syften och eventuella varianter av logotypen för olika ändamål, färgkoder samt teckensnittsval för tryck och webb. Det är bra att även ha med typexempel/mallar för t.ex. flygblad, visitkort, kuvert, brevpapper, webbsida etc.

Exempel på grafisk manual

Här är ett exempel på en grafisk manual som vi gjort till en av Sveriges största konståkningsklubbar, VFKK (Västra Frölunda Konståkningsklubb). I denna manual finns samlat riktlinjer och praktiska anvisningar hur till exempel logotypen och klubbmärket (skölden), klubbens varumärken som är grunden i den grafiska profilen, samt även färger och typografi, ska användas i olika sammanhang.

Ladda ned VFKK:s grafiska manual


 

Det centrala i ett företags marknadsföring är den visuella kommunikationen. Vi hjälper er att ta fram eller vidareutveckla en tydlig grafisk profil som marknadsför ert företag eller varumärke.

Har ni ännu ingen grafisk profil utarbetad, hjälper vi er att ta fram en. Har ni redan en grafisk manual är vi måna om att följa den noggrant i allt som vi producerar.

Reklamporten

För nystartade mindre företag har vi även tagit fram ett koncept som innefattar logotypdesign, grafisk manual samt en del mallar. Vi kallar konceptet “Reklamporten” – läs mer om det här!


Xtrovert Media på Fa… 8 mars, 2017 Xtrovert Media filmproduktion för Barnplantorna Ny informationsfilm f… 31 maj, 2017