Anna Mases

Annas arbetsuppgifter är bland annat strategisk kommunikation, projektledning samt även grafisk produktion.