Daniel Sandgren

Daniel Sandgren – Säljare/projektledare

Daniels ansvarsområden är bland annat strategier och projektledning. (Telefon direkt: 031-825160)