Oskar Brandt

Oskar Brandt, journalist/skribent

Oskars är skribent/journalist och skriver texter och artiklar på både svenska och engelska.